Nowenna do błogosławionego Karola Habsburga

MODLITWA O KANONIZACJĘ BŁ. KAROLA, CESARZA AUSTRII
[Odmawiana na początku każdego dnia nowenny]
Ojcze Niebieski, w Błogosławionym Cesarzu Karolu dałeś swemu Kościołowi oraz ludowi Bożemu przykład, że wymagające, uduchowione życie może stać się przekonującym i odważnym świadectwem w świecie.
W swych publicznych działaniach jako cesarz i król oraz w życiu prywatnym jako głowa rodziny stanowczo kierował się Błogosławiony Karol zasadami i nauką wiary katolickiej. W godzinach próby jego miłość do Pana Eucharystycznego tylko się wzmacniała, pomagając mu zjednoczyć się z ofiarą Chrystusa poprzez ofiarę składaną z własnego życia za swoich poddanych. Cesarz Karol niezwykłą czcią otaczał Najświętszą Maryję Pannę i przez całe swoje życie z wielką miłością odmawiał modlitwę różańcową.
Boże, za jego wstawiennictwem daj nam siłę wtedy, gdy trapią nas zniechęcenie, niepokój, gorycz lub przygnębienie. Pozwól, byśmy idąc za przykładem Twego wiernego Sługi, sami służyli swym braciom i siostrom zgodnie z Twoją wolą.
Wysłuchaj, proszę, moich błagań i racz spełnić moją prośbę [tu wstaw swoją prośbę].
Spraw, by Błogosławiony Karol Habsburg został uznany za godnego wyniesienia do chwały ołtarzy, na cześć i chwałę Twojego Imienia, na cześć Przenajświętszej Maryi Panny i na pożytek całego Kościoła świętego.
Amen.

Dzień 1….Dzień 2….Dzień 3….Dzień 4….Dzień 5….Dzień 6….Dzień 7….Dzień 8….Dzień 9

MODLITWA KOŃCOWA
[Odmawiana na końcu każdego dnia nowenny]
Boże, nasz Ojcze, w Błogosławionym Cesarzu Karolu dałeś nam wzorzec postępowania.
W niezwykle trudnych czasach spełniał on swoje uciążliwe powinności bez utraty nadziei, zawsze dążąc w ślady Twego Syna, prawdziwego Króla królów. Jego skromne życie charakteryzowała serdeczna miłość do ubogich oraz bezustanne starania o pokój. Nawet w śmiertelnym niebezpieczeństwie całkowicie ufał Tobie, powierzając swe życie w Twe ręce.
Wszechmogący i miłosierny Boże, za wstawiennictwem Błogosławionego Karola błagamy Cię, obdaruj nas jego bezwarunkową wiarą jako podporą w najtrudniejszych sytuacjach oraz odwagą, abyśmy i my umieli śmiało iść za przykładem Twego jedynego Syna.
Otwórz nasze serca na potrzeby biednych i wzmacniaj nasze zaangażowanie na rzecz pokoju zarówno w naszych rodzinach, jak i wśród wszystkich narodów świata.
Prosimy Cię, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.