Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Zyty Burbon-Parmeńskiej
Boże, nasz Ojcze, Ty odkupiłeś świat poprzez przebłagalną ofiarę Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On, będąc Królem, stał się sługą wszystkich i dał swoje życie na okup za wielu, dlatego wywyższyłeś Go ponad wszystko.
Racz sprawić, by Twoja Służebnica Zyta, cesarzowa i królowa, została wyniesiona do chwały ołtarzy Kościoła świętego. W niej bowiem dałeś nam godny podziwu przykład wiary i nadziei w obliczu przeciwności oraz niezachwianej ufności w Twoją Boską Opatrzność.
Błagamy Cię, aby czcigodna Zyta, u boku swego męża, błogosławionego Karola, stała się wzorem miłości i małżeńskiej wierności oraz przykładem dla rodzin w dziele chrześcijańskiego wychowania. Niech ta, która w każdej sytuacji oddawała swe serce innym, szczególnie najuboższym spośród nas, stanie się dla wszystkich wzorem służby i miłości bliźniego.
Przez jej wstawiennictwo racz spełnić nasze prośby [tu wstaw swoją prośbę].
Prosimy Cię, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
[Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo x3, Chwała Ojcu]