Litania do błogosławionego Karola Habsburga

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta – módl się za nami!
Błogosławiony Karolu, mężu kochający
Błogosławiony Karolu, mężu najtroskliwszy
Błogosławiony Karolu, mężu wierny
Błogosławiony Karolu, oddany ojcze
Błogosławiony Karolu, ojcze przy swych dzieciach zawsze obecny
Błogosławiony Karolu, po ojcowsku towarzyszący swym dzieciom
Błogosławiony Karolu, wzorze rycerski
Błogosławiony Karolu, przykładny dżentelmenie
Błogosławiony Karolu, spadkobierco świętego Stefana
Błogosławiony Karolu, ukochany cesarzu
Błogosławiony Karolu, królu świętobliwy
Błogosławiony Karolu, Królu Apostolski
Błogosławiony Karolu, królu najwierniejszy
Błogosławiony Karolu, zawsze wierny przysiędze koronacyjnej
Błogosławiony Karolu, wzorze dla polityków
Błogosławiony Karolu, chwało Domu Habsburskiego
Błogosławiony Karolu, nieustraszony dowódco
Błogosławiony Karolu, oddany żołnierzu
Błogosławiony Karolu, posłuszny oficerze
Błogosławiony Karolu, ze swymi żołnierzami na froncie służący
Błogosławiony Karolu, obrońco wiary katolickiej
Błogosławiony Karolu, duszo eucharystyczna
Błogosławiony Karolu, adorujący Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
Błogosławiony Karolu, oddany Najświętszemu Sercu Jezusowemu
Błogosławiony Karolu, oddany Najświętszej Maryi Pannie
Błogosławiony Karolu, zawsze wierny codziennej modlitwie różańcowej
Błogosławiony Karolu, zatroskany o potrzeby innych
Błogosławiony Karolu, zatroskany o dobro dzieci
Błogosławiony Karolu, troszczący się o rannych
Błogosławiony Karolu, obdarzający szacunkiem i uwagą osoby starsze
Błogosławiony Karolu, zjednoczony z Męką Chrystusa
Błogosławiony Karolu, w ciszy cierpiący
Błogosławiony Karolu, kierujący się łaską i opanowaniem
Błogosławiony Karolu, który poświęciłeś wszystko dla swych poddanych
Błogosławiony Karolu, krzewiący pokój między narodami
Błogosławiony Karolu, zdradzony i wyszydzony
Błogosławiony Karolu, niesprawiedliwie wygnany
Błogosławiony Karolu, rozdzielony ze swymi dziećmi
Błogosławiony Karolu, który wybaczyłeś wszystkim swym wrogom
Błogosławiony Karolu, który stawiłeś czoła śmierci jak szlachcic i prawdziwy chrześcijanin
Błogosławiony Karolu, który przyjąłeś śmierć w pełnym zaufaniu do Jezusa
Błogosławiony Karolu, wstawiennictwo którego uzdrowiło z choroby

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami, błogosławiony Karolu, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Módl się za nami, błogosławiony cesarzu Karolu, abyśmy nie tracili wiary w ciężkich momentach życia. Poprzez Twoją obecność i wstawiennictwo niech zawsze będziemy zdolni podbudowywać innych swoim postępowaniem, dziękując i chwaląc Boga nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wzmocnij skuteczność modlitw naszych i zanieś nas  z naszymi intencjami do Najświętszego Serca Jezusa, w którym tyle ufności pokładałeś.
Panie Jezu Chryste, wysłuchaj modlitw naszych, które zanosimy do Ciebie poprzez wstawiennictwo Twojego wiernego sługi, błogosławionego Karola Habsburga. Odpuść nam wszystkie nasze grzechy, a nasze intencje niech zostaną przez Ciebie wysłuchane, o ile nie stoją w sprzeczności z Twą wolą.
Prosimy Cię również, by błogosławiony Karol jak najprędzej został zaliczony w poczet świętych na chwałę Twojego imienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *